Input til fremtiden for Lersøparken

PARK: »Savner du mere natur i parken, flere opholdssteder eller andre aktiviteter?«

Sådan skriver Bispebjerg Lokaludvalg i indledningen til deres parktræf om Lersøparken.

Ved træffet vil Teknik- og Miljøforvaltningen være til stede. På en tur gennem parken vil de vise og forklare de interesserede om færdsel, bilkørsel, rekreative tiltag og meget mere. Kommunen vil holde et oplæg, og bagefter vil det være muligt for de fremmødte at stille spørgsmål til lige præcis de ting, de går op i.

Kommentarerne fra parktræffet bliver taget med videre, når Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde udviklingsplanen. Den endelige plan udarbejdes i samarbejde med et parkbrugerråd, som består af forskellige interesseorganisationer og lokale interessenter. Planen bliver til sidst forelagt det Grønne Råd og forventes færdig i november 2018.

Arrangementet foregår udendørs klokken fra 15 til 17 den 8. marts. Det er gratis og med start fra Bispebjerg Bakke 23, ved statuen foran Bispebjerg Hospital, og dagen afsluttes ved Karens Hus.

Der bliver sørget for noget varmt at drikke og lidt sødt at gå på. sr

- læs flere artikler > artikel oversigt...