Vibenshus løfter bare bedst

Uddannelse. Lokalt teknisk gymnasium er det bedste i landet til at løfte karaktererne i forhold til elevernes sociale baggrund.

Af Thomas Frederiksen

thof@minby.dk

Løft: Da studenterne i sommer sprang ud fra Vibenshus Gymnasium på Jagtvej, havde de i gennemsnit 7,5 stående på deres eksamensbevis.

Isoleret set et rigtig godt resultat, men endnu flottere set i lyset af Undervisningsministeriets nye tal for løfteevne.

Hvis resultatet skulle svare til landsresultatet blandt skoler med samme elevgrundlag, så skulle der have stået 7,1 i gennemsnit.

Dermed har gymnasiet løftet eleverne med 0,4, og det er nok til at være det tekniske gymnasium i hele landet med den bedste løfteevne i 2017.

Det glæder naturligvis gymnasiets rektor Rikke Kirkeskov Sørup:

»Vi er rigtig glade for, at vores elever bliver endnu dygtigere hos os, end de var i forvejen. Vi er et forholdsvist lille gymnasium, og derfor har vi et godt grundlag for at have fokus på den enkelte elev, og vi har høje forventninger til alle vores elever, både 12-talseleverne, og dem som måske skal kæmpe lidt mere for karaktererne. Det tror jeg er en af forklaringerne på vores flotte løfteevne,« lyder det fra den stolte rektor i en pressemeddelelse.

Trivsel og faglighed

Rikke Kirkeskov Sørup peger også på, at trivsel og faglighed hænger uløseligt sammen.

Derfor gør gymnasiet meget ud af, at eleverne trives socialt, hvorfor man bl.a. arbejder med principperne fra Netwerk, der er et projekt om forebyggelse af ensomhed blandt unge, som er udviklet med støtte fra Mary-fonden.

»Hvis man skal præstere fagligt, skal man også trives socialt, så når vores elever starter i 1.g, sørger vi for, at alle elever får en god start. Vi sætter dem bl.a. op i makkerpar, hvor den ene holder lidt øje med, hvordan den anden har det og omvendt. Det gør, at eleverne har en tryghed i starten, når alting er helt nyt,« siger Rikke Kirkeskov Sørup, der samtidig sender roser til sine undervisere:

»I sidste ende er det jo god undervisning, som løfter eleverne, og vi har masser af engagerede og dygtige undervisere, så de skal selvfølgelig også klappe sig selv på skulderen.«

Vibenshus Gymnasium er en del af NEXT Uddannelse København og ligger på Jagtvej 163.

Det er et teknisk gymnasium med fokus på naturvidenskabelige fag og teknologi. Gymnasiet holder tre infoaftener for kommende elever i januar 10., 16. og 22. januar kl. 19-21.

Løfteevne

Løfteevne defineret som forskellen på det faktiske karaktergennemsnit, og det karaktergennemsnit, som er forventet ud fra elevernes social reference. Den sociale reference er defineret ud fra parametre som, herkomst, køn, forældres uddannelsesbaggrund og indkomst samt karakterer fra 9. klasse.

- læs flere artikler > artikel oversigt...