Venstresving forbudt er en mulighed

Vordingborggade. Københavns Kommune har fortsat ingen planer om at åbne Århusgade. Kommunen har dog flere overvejelser omkring at mindske trafikken i Vordingborggade, viser et svar til lokaludvalgets formand.

Af Thomas Frederiksen

thof@minby.dk

TRAFIK: Siden 2013 har borgerne i Vordingborggade været plaget af evig biltrafik.

Det skete efter, at kommunen uden forudgående høring lukkede Århusgade, som skal være forbindelsesgade for fodgængere og cyklister til Nordhavn.

Når Nordhavnsvej åbnede skulle det blive bedre, men Vordingborggade sander stadigvæk til i biler, også den tunge trafik, som ellers skulle være væk fra gaden her næsten et halvt år efter Nordhavnsvejs åbning.

Lastbiler kører ulovligt

Østerbro Lokaludvalg har fulgt sagen tæt, og i et svar til lokaludvalgets formand Allan Marouf erkender vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen Anne-Sofie Degn, at store lastbiler, især jordtransporter, ikke respekterer skiltningen, hvor lastbiler over 10 meter ikke må køre gennem gaden.

Vicedirektøren svarer på et brev, som Allan Marouf har sendt til teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Forvaltningen oplyser over for Østerbro Avis, at der blev sat skilte op 12. april.

»Med baggrund i de konstaterede overtrædelser af forbuddet mod store køretøjer vil forvaltningen bede politiet om at skride ind over for ulovlighederne,« skriver Anne- Sofie Degn. I brevet konstaterer hun også, at mange personbiler benytter Vordingborggade, når de skal til Lyngbyvej, for at tage turen via Nordhavnsvej. Det er ikke meningen. Disse bilister bør ifølge kommunen i stedet benytte Østerbrogade/Jagtvej som passage til Lyngbyvej og videre nordpå.

Her nævner Anne-Sofie Degn, at kommunen overvejer at indføre »venstresving forbudt« i krydset, når bilister kommer fra Vordingborggade.

»Fortsætter brugen af Vordingborggade som adgangsvej til og fra Nordsjælland, vil forvaltningen dog se på muligheden for at forbyde venstresving fra Vordingborggade mod nord af Kalkbrænderihavnsvej,« skriver hun.

Ønske om fodgængerfelt

Lokaludvalgets formand Allan Marouf glæder sig over, at kommunen er opmærksomme på situationen i Vordingborggade, og der overvejes forskellige foranstaltninger, der kan hjælpe borgerne i gaden, selvom han mest af alt ønsker, at Århusgade blev åbner, så der var to parralelle veje mellem Indre Østerbro og Nordhavn.

Også fra beboerside ser man som et fremskridt, at kommunen tænke i de baner. Beboeren Palle Laursen, som Østerbro Avis besøgte for et par uger siden, mener dog, at der skal mere til.

»Der bør komme en lysreguleret fodgængerovergang, blandt andet for alle de børn som skal på tværs til fodbold,« siger han og tvivler samtidig på, hvor meget forbud mod store lastbiler og venstresving forbudt vil blive overholdt.

»Man kan for eksempel sænkes broen, så lastbiler ikke kan køre igennem,« foreslår han.

- læs flere artikler > artikel oversigt...