Politikere skal se på alternativer til flere børn

OMMER. Børne- og Ungdomsudvalget skal finde alternative løsninger til at øge vuggestuepladserne, så der ikke kommer 14 børn i stedet for 12 på stuerne i nogle institutioner.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

VUGGESTUE: For at sikre pladsgarantien besluttede politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget for nylig, at der i en periode skal flere børn ind i vuggestuerne. Fra nuværende 12 til 14.

Men på sit møde sidste uge, besluttede et stort flertal i Borgerrepræsentationen at sende sagen om etablering af flere vuggestuepladser tilbage til børne- og ungdomsudvalget.

»Det helt afgørende for mig er, at vi hurtigst muligt får en løsning på det akutte behov for flere pladser i vores vuggestuer. Det skylder vi børn og forældre i København. På næste møde i Børne- og Ungdomsudvalget inviterer jeg til, at vi får drøftet alle forslag og få taget en beslutning, så vi hurtigst muligt kan få skabt tryghed hos de københavnske forældre om pasningen af deres børn,« siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i en pressemeddelelse.

Mangel på pladser

Baggrunden for de ekstra pladser er, at der lige nu i København – på grund af det voksende befolkningstal – er akut mangel på pladser. Af andre forslag har været pavilloner – altså ekstra midlertidige bygninger ved siden af eksisterende bygninger og at ophæve fire kilometer-grænsen, altså at institutionen højst må ligge fire kilometer væk fra hjemmet.

»Men det er en dårlig idé, det vil ikke give pladser, og det vil kun skabe dårlig trivsel,« mener børne- og ungdomsborgmesteren.

Møde med forældre

Jesper Christensen har allerede holdt møder med Københavns Forældre Organisation og flere partiledere for at høre deres forslag til løsninger på den akutte pladsmangel.

Han håber stadig på, at han kan også kan skabe et flertal for midlertidigt at øge antallet af børn i de institutioner, der har pladsen til det, fordi det vil skabe flest pladser på kortest tid.

»På den måde kan vi skabe ca. 200 nye pladser på meget kort tid. Det er det, de københavnske børnefamilier har brug for. Og det vil kun være en midlertidig ordning ind til vi har fået bygget nye pladser. Samtidig er det vigtigt at understrege, at der følger ekstra penge med til pasning af de ekstra indskrevne børn,« siger Jesper Christensen.

Det forventes at sagen behandles på børne- og ungdomsudvalgets næste møde onsdag 21. februar.

- læs flere artikler > artikel oversigt...