Plan: A-busser forlader Østerbro, og busser ud af Ndr. Frihavnsgade

Busplan. Når metroen begynder at køre, skal der være færre busruter på Østerbro, blandt andet forsvinder to A-busser, og der skal slet ikke være offentlig transport gennem Nordre Frihavnsgade, er Movias udspil.

Af Thomas Frederiksen

thof@minby.dk

TRAFIK: I 2019 skal Metrocityringen stå færdig, og dermed kan der køres på skinner rundt i København mellem Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg, Vesterbro og Indre By.

Det betyder samtidig, at byens busruter skal ændres og indskrænkes.

Det vurderes nemlig, at 30 millioner rejser vil blive flyttet fra busser til metro, når folk skal på tværs af hovedstaden.

Det har længe stået klart, at der fra 2019 kun skal køre en A-bus, dem med hyppige afgange, gennem Østerbro, mod i dag fire.

Strækningerne for 8A langs Strandboulevarden og Jagtvej og for 4A mellem Haraldsgade og Svanemøllen Station vil blive afløst af busser, der kører knap så ofte.

Næststørste handelsgade

1A får som den eneste A-bus på Østerbro lov til at fortsætte, den vil dog ikke længere køre til og fra Indre By, men overtage en del af den nuværende 3A’s rute og køre fra Trianglen mod Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro. Den skal fortsat køre langs Østerbrogade.

Det betyder, at der ikke længere skal være en bus gennem Nordre Frihavnsgade ifølge Movias udspil. Der lægges op til, at 3A ikke skal have nogen form for afløser gennem gaden.

Det vækker modstand hos formand for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf.

»Der er tale om Østerbros næststørste handelsgade, som er 1,3 kilometer lang. Det er íkke acceptabelt, at den gade ikke skal have en buslinje,« mener han.

Østerbro Lokaludvalg har ellers gennem flere år sammen med andre lokale kræfter kæmpet for, at Nordre Frihavnsgade skal blive mere fredelig.

Kommunen har besluttet sig for en omlægning af gaden, der skal gennemføres de kommende år.

Ældre og handicappede

Selvom Allan Marouf mener, at der skal være bedre forhold for fodgængere og cyklister i gaden, mener han, at der fortsat skal køre busser.

»Nogle grupper som ældre og handicappede er afhængige af en bus i Nordre Frihavnsgade, når de for eksempel skal handle i Brugsen eller Netto,« siger han og nævner, at for hans skyld kunne det godt være en mindre bus, der i fremtiden kører gennem Nordre Frihavnsgade.

Allan Marouf nævner, at det kunne være en bus a la de hedengangne mindre servicebusser – særligt målrettede ældre og gangbesværede – der kun var i brug i et par år på grund af lavt passagertal, som kunne være en løsning i Nordre Frihavnsgade fremover.

Østerbro Avis ville gerne have haft en kommentar fra Movia. De er dog ikke vendt tilbage, men i et skriftligt oplæg til ændringerne på Østerbro, skriver de:

»Busbetjening af Nordre Frihavnsgade mellem Trianglen og Nordhavn St., som linje 3A tilbyder i dag, vil ikke fort-sætte, men borgerne i området vil dog inden for rimelig gangafstand have adgang til A-bus, lokalbus, S-tog og metro.«

Det giver Allan Marouf dog ikke noget for.

»Movia tror åbenbart, at alle mennesker er mobile. Hvis der ikke er en bus, hvor ældre og handicappede kan komme til butikker på en lang handelsgade, så er det da ligegyldigt, at der er metrostationer på Østerbro,« mener han.

Forslag er i høring

Den endelige beslutning om busruterne er dog ikke tager.

Københavns Kommune skal til foråret vedtage den endelige plan. Lige nu er Movias forslag i høring i kommunens 12 lokaludvalg, Ældrerådet, Ungerådet og Handicaprådet som optakt til den politiske behandling.

Allan Marouf fortæller, at Østerbro Lokaludvalg vil holde et borgermøde om busændringerne, og at lokaludvalget vil gå konstruktivt ind i dialogen med Movia og kommunen.

Østerbro Avis ville gerne have hørt overborgmester Frank Jensens (S) holdning til en busfri Nordre Frihavnsgade, men han er ikke vendt tilbage.

- læs flere artikler > artikel oversigt...