Oslo Plads før og nu

Lokalhistorisk: I Lad os starte med den gamle Østerport.

I middelalderen lå Østerport helt inde i det gamle København, som i dag er Indre By.

Men i 1708 blev Østerport opført sådan cirka, hvor den ligger i dag.

Den gav navn til omgivelserne i kvarteret. Porten var den sidste af de københavnske porte der blev revet ned. Det skete i 1858.

Den var som et nåleøje for den voksende trafik. Ikke fordi der var meget bedre trafikale forhold efter nedrivningen, med smalle broer, gader og krogede vejforløb. Vejen åbnede sig, lidt længere fremme, op i Østerport Alle, nu Dag Hammarskjölds Alle.

Evigt vejarbejde

Og hvordan er det så i dag for området?

Ikke meget bedre, men det bliver det vel nok en dag når den nye metro er færdig. De sidste mange, mange år har der været vejarbejde på Oslo plads, af forskellige årsager. Det er som om den aldrig får fred.

Oslo Plads fik sit navn i 1962 og navnet lægger sig op til de øvrige gader i kvarteret nord for Østbanegade, hvor mange af gaderne er opkaldt efter norske byer.

Gennem tiden har der været flere planer for pladsen og Østerport station, blandt andet om store kontorhuse.

Tidligere, lå der ved siden af stationsbygningen en barakbygning med, som jeg husker det, flere eksklusive forretninger. Disser er for længst nedrevet til fordel for et kontor og butiksbyggeri tegnet af Krohn & Hartvig Rasmussens arkitektfirma, taget i brug i 1990.

Nulpunkts-stenen

Udenfor Østerport station står Nulpunkts-stenen. Fra denne stensøjle, måles afstandene herfra, hvor den gamle Østerport stod og ligesom i dennes tid, ud til forskellige nordsjællandske destinationer.

På pladsen ligger Den Frie Udstillingsbygning, tegnet af maleren og billedhuggeren J.F. Willumsen. oprindelig lå bygningen ved Københavns vandværk og den daværende Aborrepark, der blev sløjfet. Bygningen blev flyttet hertil i 1914 og den er fredet.

Øvrige bygninger der ligger her, er Hotel Østerport, oprindeligt opført som nødhotel efter 2. verdenskrig, men helt ombygget i 1955 efter en brand og igen i 1990.

Det er en meget langstrakt bygning 185 meter, som fik øgenavnet ”Det liggende højhus”. I sandhed en aparte beliggenhed langs banelegemet og under niveau. Ikke desto mindre er det kendt for en kulinarisk restaurant.

På hjørnet af Østbanegade, Oslo Plads 12-16, ligger en stor beboelses- og tidligere kontorejendom i palæstil, kaldet Glacispalæet, der blev opført i 1900 – 1903 af arkitekt Andreas Clemmensen, der også byggede lignende huse i Stockholms gade.

I dag er bygningen ombygget til eksklusive lejlighed.

Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

www.2100lokalhistorisk.dk

- læs flere artikler > artikel oversigt...