Østerport Station

LOKALHISTORISK: Østerport station blev anlagt i tiden 1896 – 1897 som endestation for Kystbanen og hed oprindeligt Østerbro Station eller uformelt Østbanegården.

Stationsbygningen er bygget i nationalromantisk stil, og den er tegnet af arkitekt Heinrich Wenck.

På trods af mange om- og tilbygninger er stationen bevaret nogenlunde i sin oprindelige form.

Heinrich Wenck er også arkitekten bag Hovedbanegården og stationerne langs kystbanen.

Wencks stationsbygning i den karakteristiske bindingsværks stil med de rustikke farver i rød, grøn og okker, skulle have været erstattet af en ny station, da Boulevardbanen, som var en udbygning af Kystbanen fra Østerbro Station til Københavns Hovedbanegård, åbnede 1. december 1917, men fik heldigvis lov at overleve.

Nu kunne tog ad Kystbanen fortsætte direkte til hovedbanegården, ligesom tog ad Klampenborgbanen blev omlagt via Østerport fra den hidtidige rute fra Hellerup over Nørrebro til den gamle hovedbanegård. Det var dog først med åbningen af det andet dobbeltspor 1. oktober 1921, at tog ad Nordbanen fra Hillerød blev omlagt gennem “røret” og dermed standsede ved Østerbro Station.

Østerbro Station blev yderligere ombygget i 1923 ved Wencks efterfølger, K.T. Seest, der fjernede stationens tårn til fordel for en kommandopost.

Stationen skiftede navn til Østerport Station ved S-banens åbning i 1934, hvor den atter blev ombygget for at skaffe plads til S-togslinjerne.

Østerport Station var også tidligere en stor godsbanegård, der stod i forbindelse med Københavns Frihavn og Frihavnens Station og er den dag i dag omgivet af store rangerarealer.

Omkring 1960 var der planer om at jævne stationen med jorden og erstatte den med et højhus, i lighed med ønskerne omkring Vesterport station i dag.

Heldigvis blev de blev ikke til noget. Mellem 1976 og 1979 blev stationsbygningen ved en restaurering i store træk ført tilbage til sit oprindelige udseende.

I 1984 blev tårnet genskabt som kulmination på endnu en restaurering, og i 1992 blev stationen fredet.

I 1990-1991 fik stationen en ny nabo i form af et butikscenter i beton, tegnet af KHR arkitekter, hvor der bl.a. er en Irmabutik. Det var en af de første nye bygninger i København i mange år og vakte opsigt med sin pyramide af glas. Nybygningen omfattede også en trappenedgang til en fjerntogsperron. Nu bygges der endnu mere på dette område.

Midt i forhallen stor/står en glasmontre med modellen af et ”Tenderlokomotiv” bygget i 1896. Ved at kaste en mønt i skrækken sættes de store svinghjul i gang. Hvor mange børn og voksne har ikke i årenes løb trykket næsen flad for at se på dette mesterværk.

Østerport station er i dag et af Københavns store knudepunkter med over 20.000 rejsende hver dag.

Stationen er under ombygning det næste par år, og man må håbe det sker med respekt for den gamle flotte bygning. Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

www. 2100lokalhistorisk.dk

- læs flere artikler > artikel oversigt...