Nyt år – nye musikgudstjenester

Præsten skriver. Udover de særlige rytmiske gudstjenester vil Sankt Jakobs Kirke nu også have gudstjenester med fokus på klassisk musik. Der bliver to musikgudstjenester i januar.

Af Lars Ottosen

Sognepræst, Sankt Jakobs Kirke

Klassisk musik: Vi afholder allerede rytmisk gudstjeneste én gang om måneden i Skt. Jakobs kirke, og fra 2018 vil vi også have en gudstjeneste én gang om måneden, hvor fokus vil være på den klassiske musik.

Sommetider med indbudte solister andre gange med kirkens egne gode kræfter. Vi kalder dem musikgudstjenester, og de vil – lige som de rytmiske gudstjenester – ligge søndag eftermiddag klokken 14.

Den første gang bliver søndag den 7. januar klokken 14, hvor gudstjenesten og musikken vil stå i Hellig Tre kongers tegn. Skt. Jakobs kirkes kantori medvirker sammen med organist Martin Petersen.

Fokus på musikken

I 2017 har vi haft særligt fokus på musikken i Skt. Jakobs kirke.

Kirkesangbogen udkom i 2017, og vi har brugt den flittigt til både gudstjenester og til fællessang. I efteråret har vi også haft en allehelgensgudstjeneste og en særlig reformationsgudstjeneste, hvor vi fejrede 500-års jubilæet for reformationen.

Til begge disse gudstjenester fik den klassiske musik lov at spille hovedrollen, og vi fik så mange positive tilbagemeldinger at vi i 2018 starter op med de nye klassiske musikgudstjenester.

Når en gudstjeneste lykkes, så vækker den fællesskab og giver nye kræfter til den enkelte. Kirken er sat i verden som det sted, hvor man kan gå hen, når de store begivenheder indtræder i ens liv, men gudstjenesten er også det sted, hvor man med rette kan forvente, at man kan gå hen, når man har brug for at finde ro og alvor i musikken og i kirkens tekster.

Om eftermiddagen

Kirkens dør har altid været en indgang til et særligt rum. Et rum hvor vi søger hen for at få sat ord og billeder og toner på vores søgen efter skønhed og sandhed og indsigt.

Derfor har musikken en særlig stilling i kirkens rum. Og derfor vil vi i Skt. Jakobs kirke gerne både have rytmisk og klassisk musik. Samtidig med at jer der bor her på Østerbro får bedre mulighed for at komme til eftermiddagsgudstjeneste om søndagen. Hvilket mange har efterspurgt.

Musikken udgøres af tonerne. Men den skabes også af rummet mellem tonerne, som er med til at styrke den oplevelse og indsigt der gemmer sig i musikken. Musikken læner sig altid op ad det rum den bliver spillet i. Ja rummet opleves ofte som en del af musikken, og det er denne sammenhæng mellem kirkens rum og musikkens klassiske toner vi prøver at indfange til vores nye musikgudstjenester.

Musikken har altid været her. Hos fuglene, hos de første mennesker og da vi lå og svømmede rundt i fostervandet kunne vi også høre musikken. Musikken er ikke civilisationens opfindelse, men en kraft der har været her lang tid før verden så ud som vi kender den i dag.

Ny klassisk musik

Klassisk musik rækker langt tilbage i tiden f. eks. musik af Bach og Mozart som vi stadig holder meget af at lytte til i dag, men faktisk bliver der hver dag komponeret ny klassisk musik. På den måde kan musikken ses som en bue der forbinder de tidligere generationer med vores egen tid.

Derudover er der også de improvisationer som organisten ved musikgudstjenesterne opfinder mens de klinger, en slags fremtidsmusik. Så kom og lyt, syng med, og vær med til at forbinde fortid og fremtid i Skt. Jakobs kirke.

- læs flere artikler > artikel oversigt...