Hit med batterierne

KAMPAGNE: Mange batterier indeholder miljøfarlige stoffer som for eksempel kviksølv, bly, zink, ammoniumklorid og kaliumhydroxid. De skal afleveres som farligt affald, men alligevel havner alt for mange i restaffaldet. I uge 9 minder Københavns Kommune borgerne om, at batterier skal i beholderen til farligt affald.

Hvert år bruges der mere end 100 mio. batterier i Danmark. Hvis batterierne sorteres og afleveres i den røde boks, batteribeholderen eller på en af Københavns Kommunes 12 nærgenbrugsstationer eller genbrugsstationer, skåner det ikke alene miljøet for miljøfarlige stoffer, men materialerne i batterierne kan også genanvendes og blive til nye produkter.

Har man ikke allerede en rød boks eller et miljøskab til farligt affald, kan de bestilles gratis via ’Nem Affaldsservice’ på kk.dk/affald. Du kan hente en batteripose på den nærmeste genbrugsstation eller nærgenbrugsstation, hvor du kan opbevare dine brugte batterier, før du afleverer dem som farligt affald. cmo

- læs flere artikler > artikel oversigt...