Decembers markante helgener

Præsten skriver. Sankt Nikolaj, Sankta Lucia og Sankt Stefan har alle deres dage i december og er derfor uløseligt forbundet til julen, særligt førstnævnte som i moderne tid har udviklet sig til julemanden og har egen dag 6. december.

Af anne-mette gravgaard

sognepræst, Davids Kirke

juletid: I den ortodokse og den katolske kirke har hver af årets dage sine helgener.

I vores evangelisk lutherske folkekirke er vi mere tilbageholdne med brugen af helgener, og i den officielle kirkekalender figurerer der i virkeligheden kun en mindedag for alle kristne, allehelgenssøndag..

Men vi har alligevel nogle dage om året, som bærer et helgennavn, og som vi knytter traditioner til: For eksempel sankthansdag 24. juni, hvor man aftenen før brænder bål og sender heksen til Bloksbjerg, og Mortensdag 11. november, hvor man aftenen før spiser gås, og som noget relativt nyt Valentinsdag, 14. februar, hvor man erklærer hinanden sin kærlighed med gaver og breve.

Decembermåned er dog den måned, der har flest navngivne helgener, som vi på den ene eller anden måned knytter traditioner til:

Nikolaj fejres flere steder

Sankt Nikolaj fejres i mange – også protestantiske – lande 6. december blandt andet med gaver i strømper eller sko, man henholdsvis hænger på kaminen og stiller i vinduet aftenen før.

Når Nikolaj skal nævnes i dansk sammenhæng, er det, fordi han med sin røde dragt, sit skæg, sin tophue og sin sæk fuld af gaver er oprindelsen til julemanden, Father Christmas.

Ifølge traditionen levede Nikolaj eller Nikolaos, som han hedder på græsk, i 4. århundrede i Lykien på Lilleasiens kyst.

Han var biskop i Myra, det nuværende tyrkiske Demre, og deltog i det første fælles kirkemøde, som fandt sted i Nikæa i 325. Ydermere skulle han have været med til at datosætte Jesu fødsel til 25. december og i 336 at have holdt den første Christmass – messe til fejring af Kristi fødsel.

Indtil da var det Kristi opstandelse påskedag, som var den skelsættende begivenhed i den kristne kalender.

Lucia og øjnene

Sankta Lucias dag er 13. december, hvor hvidklædte piger og drenge i Skandinavien går i optog og synger den napolitanske Santa Lucia-sang, anført af en Luciabrud med lys i en krans på hovedet.

Lucia er en ægte martyr, én der med sit liv vidnede om sin tro på Jesus Kristus.

Hun skal have lidt martyrdøden i Syracus på Sicilien under den romerske kejser Diokletians forfølgelser af de kristne i 304.

Lucia figurerer allerede tidligt i Missa Romanum, Romerkirkens gennemgang af årets gudstjenester på de forskellige helgendage, og Legenda Aurea, den gyldne legende fra 12. årh. fortæller hendes vita, livshistorie.

Ifølge en af flere traditioner skulle Lucia være en kristen pige, der ikke ville giftes, men gav sin medgift til de fattige.

Derfor blev hun anbragt på et bordel, hvor hun rev sine smukke øjne ud for ikke at friste mænd.

Hver gang hun gjorde det, voksede der dog nye smukke øjne ud i hendes øjenhuler. Da hun som straf for sin kristne tro skulle brændes på bålet, rørte flammerne hende ikke.

Derfor blev hun henrettet med sværd. Hendes himmelske fødselsdag, ”dies natalis”, er 13. december, den dag hun døde for sin tros skyld.

Omtales i bibelen

Sankt Stefans Dag er den 26. december, 2. juledag.

Stefan var forstander for en af de tidlige kristne menigheder i Jerusalem og stod for at hjælpe fattige og enker.

Han var protomartyr, dvs. den allerførste martyr, der bevidnede sin kristne tro ved at dø for den, cirka år 35, og samtidig vel den eneste rigtige martyr, der fortælles om i Bibelen, nærmere bestemt i Apostlenes Gerninger:

»Han gjorde tjeneste ved bordene….og gjorde store undere og tegn blandt folket.«

Da det jødiske råd anså hans virksomhed for blasfemisk blev han stenet til døde, mens han bad for sine mordere:

»Herre, tilregn dem ikke denne synd!«

Én af dem, som var med til at stene Stefanus, var Saulus, der senere nævnes som Paulus.

Hvis kirken bruger messehagel 2. juledag, anvender præsten den røde hagel til minde om kirkens første martyr, Stefanus, der vidnede med sit blod om troen på Kristus

- læs flere artikler > artikel oversigt...