Bogstøtten står til redning

SOCIALUDVALGET: Østerbro Avis skrev 25. april, at Bogstøtten, der hjælper psykisk syge og sårbare studerende med studierne, var sat til besparelse på næste års budget i Københavns Kommune ved fjernelsen af støtte på tre millioner kroner årligt. .

Bogstøtten er en del af Fountain House i Teglværksgade på Østerbro, som er et aktivitetshus for særligt unge med psykiske vanskeligheder.

Flere studerende, som Østerbro Avis har været i kontakt med, har givet udtryk for, at Bogstøtten har været en uvurderlig hjælp for dem, når de skulle klare bøger, opgaver og eksamer.

Et enigt socialudvalg har besluttet at stoppe det forslag til besparelse på Bogstøtten, som embedsmændene havde lagt op til.

Politikerne i socialudvalget har dog også givet udtryk for, at socialområdet er særdeles hårdt spændt for, og der er fundet penge ved besparelser på administration på for eksempel døgntilbud til børn og unge med handicap, en administrativ besparelse i Borgercenter Voksne og en lukning af aktivitets- og samværstilbuddet Café Vigør i Nord-Vest.

Udover Bogstøtten blev støtten blandt andet til værestedet Mamma Mia ved Utterslev Torv og SIND’s psykologiske rådgivning fastholdt, ligesom det blev prioriteret at mindske omfanget af reduktioner på serviceniveau.

Kommunens budget for 2019 skal endeligt vedtages til efteråret. thof

- læs flere artikler > artikel oversigt...