Billeder: Indvielse af Nordhavnsvej

Søndag blev Nordhavnsvej indviet med cykelløb for borgerne. Den festlige dag markerede også uenighed om, hvorvidt vejen skal være første etape af en havnetunnel på tværs af København.

Af Thomas Frederiksen

thof@minby.dk

Fremtid: Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) og transportminister Ole Birk Olesen (LA) er uenige om meget politisk.

Stemningen mellem dem var dog ganske god, da de i søndags indviede Nordhavnsvej.

Billeder: Se billeder af Nordhavnsvejs indvielse søndag (foto: Klaus Sletting), og de første biler på vejen mandag (foto: Michael Paldan):

oav171220Nordhavnsvej2591
oav171220Nordhavnsvej2606
oav171220Nordhavnsvej2625
oav171220Nordhavnsvej2651
oav171220Nordhavnsvej2654
oav171220Nordhavnsvej2658
oav171220Nordhavnsvej2723
oav171220Nordhavnsvej2725
oav171220Nordhavnsvej2761
oav171220Nordhavnsvej2782
oav171220Nordhavnsvej2785
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D7684
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D7726
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D7770
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D7778
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D7837
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D7879
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D7898
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D7903
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D8027
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D8067
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D8181
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D8195
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D8307
oav171220Åbning af Nordhavnsvej _S9D8333
oav171220Åbning af Nordhavnsvej DY2Q7154
oav171220Åbning af Nordhavnsvej DY2Q7234
oav171220Åbning af Nordhavnsvej DY2Q7296
oav171220Åbning af Nordhavnsvej DY2Q7325
oav171220Åbning af Nordhavnsvej DY2Q7341
oav171220Åbning af Nordhavnsvej DY2Q7383

Og noget kunne de da også være enige om, fremgik det af deres taler: Det er en god idé med Nordhavnsvej.

Ole Birk Olesen fremhævede i sin tid tale, hvor meget nemmere det bliver for pendlere at komme frem og tilbage til København.

Han nævnte dog også, at andre veje på Østerbro bliver skånet for trafik.

Det var især det, som Morten Kabell lagde vægt på, samtidig med han også priste den grønne beplantning uden om vejen, antallet af lærlinge, som har fået chancen for at arbejde med, og de mere 500 dage uden arbejdsulykker, som er ny rekord.

Ikke ende blindt

Så langt så godt. Den røde borgmester og den liberale transportminister er såmænd også enige om, at Nordhavnsvej skal fortsættes i en Nordhavnstunnel, så bilerne kan køre hele vejen til Nordhavn.

Men så hørte enigheden også op.

Ole Birk Olesen ser Nordhavnsvej som første etape af en havnetunnel, som skal gå hele vejen på tværs af København til Amager.

»Vejen skal ikke ende blindt på Nordhavn. Vi skal have en østlig ringvej fra Helsingørmotorvejen til Amagermotorvejen,« sagde han.

Det har regeringen har sat en forundersøgelse i gang af.

Bondam klappede

Her er Morten Kabell ikke enig.

Han mener, at en havnetunnel vil fremme privatbilismen og ødelægge for meget rekreativt på Amager. Og så sendte han en hilsen til de partier, som vedtog Nordhavnsvej i 2010.

»Tak til mine forgængere, som vedtog et projekt, der er for lille til at blive en del af en havnetunnel,« sagde han med henvisning til, at Nordhavnsvej er en tosporet vej.

»Bravo,« lød det fra en af forgængerne Klaus Bondam, der klappede i sine lune vanter.

Han var med til at indvie Nordhavnsvej som formand for Dansk Cyklistforbund, men i sin egenskab af radikal teknik- og miljøborgmester i København i årene 2006-2009 var han med til at sætte projektet i gang, og han og de radikale var – modsat Morten Kabell og Enhedslisten – med i forliget i 2010, hvor udformningen af Nordhavnsvej blev vedtaget sammen med Socialdemokratiet og SF.

Som cyklistdirektør betonede han, at Nordhavnsvej koster lige så meget som 10 års investeringer i cykelstier.

– Men står du ved beslutningen fra dengang?

»Jeg står på mål for de beslutninger, jeg har været med til at træffe i politik. Og det er da godt at se tingene blive færdige. Når det er sagt, så viser det også en stor diskrepens i investeringer til biler og cykler,« sagde han til Østerbro Avis.

Det muliges kunst

Den lokale borger og socialdemokrat Bo Sandberg har gennem mange år været engageret i Havnetunnelforeningen.

Han var i sin tid skeptisk over for den skrabede model, der valgt for Nordhavnsvej, som ikke er helt idéel til havnetunnel.

»Det var det muliges kunst,« konstaterer han i dag

Han glæder sig over, at Ole Birk Olesen talte så varmt om en havnetunnel, og han mener, at folk vil opleve en positiv forskel, når trafikken føres under jorden på Nordhavnsvej, så der vil blive øget opbakning blandt borgerne til at videreføre den.

Østerbrogades trafik

Østerbro Lokaludvalgs formand Allan Marouf er spændt på, hvor meget det kommer til at betyde for trafikken på det øvrige Østerbro.

Han er dog bekymret for belastningen af Østerbrogade, da det er en af de gader, som Københavns Kommune i sin omfattende redegørelse i 2008 forudså, at trafikken vil stige på.

»Vi er meget spændte og holder øje med trafikken,« siger han.

- læs flere artikler > artikel oversigt...