Billeder: Hilsner fra borgmesteren

Breve fra rådhuset. Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) besøgte i sidste uge 6.U på Randersgades Skole. Eleverne havde i fjor sendt breve til borgermesterkontoret med deres synspunkter.

Af Thomas Frederiksen

thof@minby.dk

DIALOG: I november 2017 hed børne- og ungdomsborgmesteren Pia Allerslev (V).

Hende sendte eleverne i 6.U på Randsersgades Skole hver et brev.

De gjorde det med udgangspunkt i FN’s børnekonvention, hvor børns rettigheder på verdensplan er fremherskende. De skrev brevene i forbindelse med børnekonventionens stiftelsesdag i november.

Børnene lagde især vægt på, at de ikke føler sig hørt af de lokale politikere.

I sidste uge var borgmesteren forbi klassen med svar på elevernes spørgsmål.

Borgmesteren havde læst brevene og svaret hvert enkelt med et personligt brev.

Det var dog en anden borgmester end hende, de havde skrevet til.

Ved årsskiftet blev Pia Allerslev erstattet af Jesper Christensen (S), og ved besøget på skolen lagde Jesper Christensen vægt på, at elever har mange muligheder for at søge indflydelse.

Se billeder af Jesper Christensens besøg på Randersgades Skole: 

OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0031
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0032
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0033
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0034
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0035
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0036
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0037
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0038
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0039
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0040
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0041
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0042
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0043
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0044
OAV180411Randersgade Skole breve borgmesteren Jesper 0045

»Brug de talerør, som I har: Brug hinanden i klassen og brug elevrådet, fælleselevrådet og ungerådet,« fastslog han og opfordrede også eleverne til at gå sammen, når der er noget, de er utilfredse med.

»Politikere, der sidder på rådhuset, reagerer som regel, hvis der er mange, der råber op,« sagde han og tilføjede som et godt råd:

»Fokuser på det vigtigste.«

Skoledagens sene timer

Ifølge Jesper Christensen er elevers medindflydelse noget, som ligger ham på sinde.

»Jeg har lige været til møde med tillidsfolk i skolen, og jeg sagde til dem, at hvis vi skal udvikle skolen, skal vi lytte til eleverne.«

Børne- og ungdomsborgmesteren glæder sig derfor over, at eleverne har brugt tid på at skrive breve, der havnede på borgmesterkontoret.

»Det er en rigtig spændende måde at bruge skolen på.«

Udover at eleverne ikke føler sig nok hørt, var der også ønske om bedre skatefaciliteter, og der var breve, som hæftede sig ved, at man ikke lærer ret meget i syvende og ottende lektion, hvor eleverne er trætte efter en lang dag.

Det mener Jesper Christensen også er et godt indspark, som skolen bør tage hensyn til, når der lægges timer til næste skoleår.

»Så er det måske i syvende og ottende time, at der skal være bevægelse og valgfag?« lød det fra ham henvendt til skoleleder Jesper Friis, som skal få fordelingen af timer til at gå op næste skoleår.

Skulle være sket noget før

Blandt eleverne i 6.U er Alma Bruun blevet medlem af det nye ungdomsråd i Københavns Kommune, der som en nyskabelse blev oprettet i fjor.

Her skal ungdommen høres i aktuelle sager og endda også fremsætte forslag i borgerrepræsentationen.

»Det er godt, at unge tages med på råd, men det skulle være sket noget før,« mener hun.

Alma er ligesom klassekammeraterne Mads og Louis glad for, at børne- og ungdomsborgmesteren kom forbi deres klasse.

»Jeg forstår ikke politik så godt, og så er det fint at få at vide noget om, hvad der sker,« siger Mads Borup Hyltoft.

Eleverne kunne dog godt tænke sig, at der var sat mere tid af til besøget.

»Det er fedt, at han inddrager os, men det ville være fint, hvis han var der længere tid, og vi kunne tale med ham, udover at der lige kunne stilles et par spørgsmål,« siger Alma Bruun.

Reform uden inddagelse

Eleverne i 6.U på Randersgade Skole har levet med folkeskolereformen, siden de gik i tredje klasse.

Den blev indført fra sommeren 2014 efter den berømte og berygtede lærerlockout i foråret 2013.

I forbindelse med reformen mener eleverne i 6.U på Randersgades Skole, at børn burde være taget med på råd.

»Altså ikke lige os dengang, da vi var små, men dem som gik i de større klasser,« siger Louis Henriksen.

- læs flere artikler > artikel oversigt...