Beboere vandt over byggefirma

Langelinie. Kæmpe ejendomsfirma som store pensionsfirmaer og By & Havn står bag, skal være med i fælles grundejerforening på Langelinie, har Voldgiftsretten fastslået.

Af Thomas Frederiksen

thof@minby.dk

Sejr: Beboerne på Langelinie Allé har vundet en sejr over ejendomsselskabet Harbour P/S, som By & Havn, Pension Danmark og ATP Ejendomme står bag.

Dette selskab skal muligvis en gang ude i fremtiden bygge på Langeliniespidsen, og sker det, skal de være medlem af Grundejerforeningen Langelinie, sådan som det er tinglyst.

Harbour P/S skal først og fremmest bygge på Marmormolen, og selskabet mente, at det var nok at være medlem af en grundejerforening, som dækker både molen og spidsen.

Glade beboere

Men Voldgiftsretten har besluttet, at de også skal være medlem af grundejerforeningen på Langelinie Allé, hvis de også skal bygge der.

»Jeg er meget glad og lettet over det gode resultat. Dommen er helt klar og har givet os fuldkommen ret i, at man ikke kan melde sig ud af grundejerforeningen,« siger Jens Lillelund fra ejerforeningen på Langelinie, som er en af de beboere, der har været aktiv i sagen.

Dermed vil Harbour P/S blandt andet skulle betale til vedligeholdelse af veje, moler og broer på områdets fællesarealer.

Hvis spidsen bliver bebygget med det planlagte kontorhus på mellem 29.000 og 31.000 kvadratmeter vil det betyde, at ejerne skal betale 410.000 kroner om året til grundejerforeningen. Det svarer til omkring 40 procent af grundejerforeningens årlige budget, lyder et regnstykke fra Grundejerforeningen Langelinie.

Striden har stået mellem Harbour P/S, Pension Danmark og ATP ejendomme på den ene side og beboerne i ejerforeningerne Langelinie Allé 3-9 og Langelinie Allé 25-29 samt butikkerne i Langeliniepromenaden på den anden.

Skovle sne to gange

Stridens kerne er grunden yderst på Langeliniespidsen.

Det er den grund, hvor der efter en ny kommunal lokalplan skal bygges det spektakulære Steven Holl-kontorprojekt, der består af kontorhuse på henholdsvis Langeliniespidsen og Marmormolen på den anden side af havneindløbet – forbundet med en lukket gangbro i 65 meters højde. I hvert fald efter de oprindelige planer.

Det var med henvisning til lokalplanen for dette projekt, at Harbour krævede at forlade Grundejerforeningen Langelinie.

I lokalplanen kræves det, at de to grunde skal have deres egen grundejerforening, som ejerne er forpligtede til at være medlem af.

Så med henvsning til lokalplan 440 og kravet om at være med i Steven Holl-projektets grundejerforening, ønskedeHarbour P/S sig fritaget for medlemsskab af Grundejerforeningen Langelinie.

»Vi syntes ikke, at det var rimeligt at være medlem af to grundejerforeninger på en gang. Man rydder jo kun sne en gang,« siger Michael Nielsen, direktør i Harbour P/S, og tilføjer:

»Derfor mente vi, at det var fair, at vi kun var medlem af en grundejerforening. Men det faldt ikke ud til vores fordel.«

Voldgiftsretten lagde dog vægt på, at det var Harbour P/S selv, der ønskede en fælles grundejerforening på tværs af vandet som en del af lokalplanen.

»Men vi ser det som en administrativ ting, som ikke får de store forretningsmæssige konsekvenser for os,« siger Michael Nielsen om afgørelsen.

Tvivlsomt projekt

Det er dog stærkt tvivlsomt, om der overhovedet bliver bygget på Langeliniespidsen som led i projektet.

Det ambitiøse projekt tegnet af Steven Holl med to tårne på henholdsvis Marmormolen og Langeliniespidsen og en bro henover blev præsenteret for næsten 10 år siden, men der er taget så meget som et spadestik endnu.

Lokalplanen stammer tilbage fra 2010, men blev revideret for et par år siden på flere punkter.

Her gav et politisk flertal blandt andet grønt lys for, at Harbour P/S kan etablere byggeriet i etaper.

Derfor er det Marmormolen, som der er fokus på. Og der bliver i hvert fald ikke bygget på Langeliniespidsen de første fem år.

»Det er Marmormolen, hvor vi planlægger de første trin. Det er der, vi arbejder på at få tingene lejet ud. Vi er længere, end vi har været nogensinde, og det ser fornuftigt ud.«

– Hvornår sker der noget?

»Jeg er skuffet, hvis vi ikke inden for et års tid kan træffe en beslutning om, at vi går i gang, eller vi ikke gør.«

- læs flere artikler > artikel oversigt...