750 nye parkeringspladser

FIRE ÅR EFTER. Helle Bonnesen (K) blev ikke valgt ind i borgerrepræsentationen for fire år siden, men hun har deltaget i samtlige konservative gruppemøder siden.

Af Thomas Frederiksen

thof@minby.dk

KOMMUNALVALG: Fremkommeligheden og bedre vilkår for erhvervslivet var nogle af de temaer, som den konservative Helle Bonnesen slog an, da Østerbro Avis mødte hende på Strandboulevarden op til kommunalvalget for fire år siden.

Helle Bonnesen blev ikke valgt ind, men har været særdeles godt orienteret om forholdene i Københavns Kommune og været med til at præge den konservative politik gennem valgperioden.

»Jeg har deltaget i alle gruppemøder og har også været suppleant i borgerrepræsentationen. Så jeg har fulgt meget tæt på, hvad der er foregået og været involveret i de enkelte sager,« fortæller hun.

Afværge nedlæggelse

For Helle Bonnesen hænger erhvervslivets vilkår især sammen med, at det skal være nemt at komme rundt i byen og at parkere sit køretøj.

Hun mener, at der fortsat er mange ting, som skal forbedres på det område, men peger samtidig på konservative fingeraftryk i løbet af de seneste fire år.

»Vi har været med til at afværge nedlæggelsen af parkeringspladser og også oprettet 750 nye parkeringspladser i hele byen. Det er også kommet Østerbro til gode,« siger hun og henviser til nogle af resultaterne af de to budgetforlig, som de konservative har været med i de forløbne fire år.

Metro og havnetunnel

Hun glæder sig også over, at der er sat yderligere skub i udviklingen af en havnetunnel samt i den københavnske metro.

»Hvis vi er med til at sikre, at trafikken kan flyde godt, kommer det både små og store erhvervsdrivende til gode,« siger hun.

Helle Bonnesen stiller også op denne gang og er nummer to på den konservative liste.

Hun er fortsat optaget af blandt andet at få trafikken til at glide nemmere og få flere parkeringspladser på Østerbro og i det øvrige København.

Du kan møde Helle Bonnesen på Kruts Karport, Øster Farimagsgade 12, til det ugentlige valgmøde om mandagen på caféen mandag 16. oktober klokken 20.


- læs flere artikler > artikel oversigt...